แต่งงานไทยๆ สถานที่จัดงานแต่งงาน OUTDOOR สีลม สาทร

สถานที่จัดงานแต่งงาน

โปรโมชั่น แพ็คเกจสถานที่จัดงานแต่งงานบ้านเรือนไทยสีลม แนวไทยๆ บ้านเรือนไทยโบราณ พร้อมค็อกเทล บุฟเฟ่ หรือ โต๊ะจีน 100 ท่าน 99,000 โทรเลย 098-3316997 หรือ 0859699990

kr1 kukrithouse..02_1423138298

 มรดกทางวัฒนธรรม  จุได้ สูงสุด 700 ท่าน

     เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นมรดกสู่คนรุ่นหลังโดยมีความประสงค์ให้ใช้พื้นที่กว่า 5 ไร่พร้อมด้วยองค์ประกอบอันสวยงามของบ้านทรงไทยอายุกว่า 200ปี เปิดเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงผู้ที่สนใจที่จะใช้พื้นที่ของบ้านนี้จัดงาน พิธีการ หรืองานมงคลต่างๆนอกเหนือไปจากที่ทางบ้านได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม รายได้ต่างๆจะนำไปใช้ในการดูแล ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆของบ้านและรายได้อีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่อสังคมและต่อเยาวชนคนรุ่นหลัง ตามความตั้งใจและตามความประสงค์ของท่าน 

098-3316997 หรือ 0859699990
โปรโมชั่น แพ็คเกจสถานที่จัดงานแต่งงานเรือนไทยสีลม พร้อมค็อกเทล บุฟเฟ่ หรือ โต๊ะจีน 100 ท่าน 99000 โทรเลย 098-3316997 หรือ 0859699990