สถานที่จัดงานแต่งงานในสวน พระราชวังพญาไท รับจัดงานแต่งงาน

โปรโมชั่นแต่งงานในสวนโรมัน พระราชวังพญาไท แพ็คเกจสถานที่พร้อมอาหารค็อกเทลสำหรับ  200 ท่าน 199,000

โทร 085-9699990  หรือ 098-3316997

แต่งงานในสถานที่อันมีความศักสิทย์ ทางประวัติศาตร์ สวนโรมัน เป็น 1ใน3 พระราชอุทยานของพระราชวังพญาไทจัดแต่งสวนแบบเรขาคณิต โดยประกอบด้วยศาลาในสวนซึ่งเป็นศาลาแบบโรมันศาลาทรงกลมต่างๆมีหลังคาโดมรับด้วยเสาแบบคอรินเทียนขนาบด้วยศาลาแบบโปร่งโล่งไม่มีหลังคาซึ่งกำหนดขอบเขตด้วยเสาแบบเดียวกันกับโดม รองรับคานที่พาดด้านบน ประดับด้วยตุ๊กตาหินอ่อนแบบโรมันบริเวณบันไดทางขึ้นซึ่งต่อเนื่องกับด้านหน้าที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในแนวเดียวกับโดม

พระราชวังพญาไท หรือ วังพญาไท ตั้งอยู่ที่ริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น พระราชทานนามให้ว่า พระตำหนักพญาไท หรือ  วังพญาไท  ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวังพญาไทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่นี่เริ่มสร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 แต่มามีความสำคัญในช่วงรัชกาลที่ 6 ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ปรากฎในวัง จึงเป็นช่วงเวลาของพระบาทสมเต็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แทบทั้งสิ้น ซึ่งพระองค์เสร็จฯ มาประทับเป็นระยะเวลานานทีเดียว
 

 

ตรงที่จัดงานจะเป็นตรงสวนโรมันครับ และทางราชวังอนุญาติเฉพาะ อาหารค็อกเทล  และทางเราก็ขี้นชื่อเรื่องอาหารค็อกเทล อร่อยและสวยเลิศ โทรเลย 085-9699990

สวนโรมันวังพญาไท