ห้องสัมมนา เช่าห้องประชุม

ห้องสัมมนา เช่าห้องประชุม 

ห้องสัมมนา เช่าห้องประชุม รับจัดสัมมนาโรงแรมดิบางกอกให้เช่า โทรเลย 

098-3316997 หรือ 0859699990

ห้องสัมมนาโรงแรมดิบางกอกใกล้ เลียบทางด่วนรามอินทรา

S__17899561 S__17899562 S__17899563 S__17899564 S__17899565 S__17899568

 

แพ็คเกจการประชุม แพ็คเกจจัดการประชุมแบบเต็มวัน ราคาสุทธิ  795 บาท ต่อ ท่าน โทรเลย 098-3316997 หรือ 0859699990

(100  ท่านขึ้นไป)

– 2 Breaks  (Coffee Break  ชา กาแฟ  โอวัลติล  1 รายการ )

-ช่วงพักดื่มกาแฟเช้า และ ช่วงบ่าย  2 ครั้ง

– เวลาจัดงานสัมมนา ห้องประชุม    08:00-17:00 น

. –1 Lunch  อาหารบุฟเฟ่ห์  1 มื้อเที่ยง

– กระดานไวท์บอร์ด flipchart

– แผ่นบันทึกด้วยดินสอ และ น้ำดื่มบรรจุขวด 1 ขวด

– มาตรฐานระบบภาพและเสียง

– จอภาพพร้อมเครื่องฉาย LCD Projector

แพคเกจจัดการประชุมแบบครึ่งวัน ราคาสุทธิ  500  บาท ต่อ ท่าน (100 ท่านขึ้นไป)

– 1 Breaks  (Coffee Break  ชา กาแฟ  โอวัลติล  1 รายการ )

– – เวลาจัดงานสัมมนา ห้องประชุม 08:00-12:00 น. หรือ 13:00-17:00 น.

– อาหารกลางวัน 1 Lunch

– กระดานไวท์บอร์ด flipchart

– แผ่นบันทึกด้วยดินสอ และ น้ำดื่มบรรจุขวด

– มาตรฐานระบบภาพและเสียง

– จอภาพพร้อมเครื่องฉายLCD Projector

 

 

ห้องประชุมสัมมนา ห้องสัมมนาโรงแรมดิบางกอกให้เช่าจัดการประชุมแบบเต็มวัน ราคาสุทธิ 999 บาท ต่อ ท่าน
(ขั้นต่ำ 35 -50 ท่าน)
– 2 Breaks (Coffee Break ชา กาแฟ โอวัลติล 1 รายการ )
ช่วงพักดื่มกาแฟเช้า และ ช่วงบ่าย 2 ครั้ง
– เวลาจัดงานสัมมนา ห้องประชุม 08:00-17:00 น
. –1 Lunch อาหารบุฟเฟ่ห์ 1 มื้อเที่ยง
– กระดานไวท์บอร์ด flipchart
– แผ่นบันทึกด้วยดินสอ และ น้ำดื่มบรรจุขวด 1 ขวด
– มาตรฐานระบบภาพและเสียง
– จอภาพพร้อมเครื่องฉาย LCD Projector

จัดการประชุมแบบครึ่งวัน ราคาสุทธิ 850 บาท ต่อ ท่าน (ขั้นต่ำ 35-50 ท่าน)
– 1 Breaks (Coffee Break ชา กาแฟ โอวัลติล 1 รายการ )
– – เวลาจัดงานสัมมนา ห้องประชุม 08:00-12:00 น. หรือ 13:00-17:00 น.
– อาหารกลางวัน 1 Lunch
– กระดานไวท์บอร์ด flipchart
– แผ่นบันทึกด้วยดินสอ และ น้ำดื่มบรรจุขวด
– มาตรฐานระบบภาพและเสียง
– จอภาพพร้อมเครื่องฉายLCD Projector

โทรเลย 098-3316997 หรือ 0859699990