พิธีหมั้นพิธีแต่งงานเช้า

พิธีแต่งงาน

พิธีหมั้นพิธีแต่งงานเช้า 

18,900 บาท

ให้มืออาชีพ  ดูแลงานแต่งงานในวันสำคัญของคุณ โทร 085-9699990 หรือ  098-3316997 หรือ  053-5555902

พิธีแต่งงานเช้า พิธีสวมแหวน พิธีหมั้น หลั่งน้ำ

1.พิธีสงฆ์ จัดเตรียมสถานที่  สำหรับพิธีสงฆ์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆนานาครบชุด ได้แก่

 • ชุดโต๊ะหมู่บูชาสวยงาม พร้อมฉลุลายสวยงาม(สีครีมทอง)
 • ฉัตรสำหรับพระพุทธ
 • ชุดอาสนะสงฆ์ชุดใหญ่ 1 ชุด  มี 9 ชิ้น
 • พรมแดงปูพื้นสำหรับอาสนะ
 • ที่กรวดน้ำ
 • ขันน้ำมนต์พร้อมที่พรมน้ำมนต์
 • สายสิญจน์
 • เทียนพิธีสงฆ์
 • กระถางธูป
 • เชิงเทียน
 • แท่นต่อเทียนฉนวนสวยงาม
 • เทียนฉนวนสวยงาม
 • แจกันพร้อมดอกไม้
 • พรมปูพื้นสำหรับพระสงฆ์
 • พรมปูพื้นสำหรับบ่าว-สาวทำพิธี
 • หมอนรองกราบสำหรับบ่าวสาว สีทอง 2 ใบ

2.เราทำการจัดเตรียมชุดพิธีขบวนแห่ขันหมากงดงาม

 • พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
 • พานสินสอด จำนวน 1 พาน
 • ต้นกล้วย จำนวน 1 คู่
 • ต้นอ้อย จำนวน  1 คู่
 • สายดอกรักกั้นประตู จำนวน  3  เส้น
 • พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ จำนวน 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก จำนวน 1 พาน
 • พานขนมมงคล จำนวน 1 พาน
 • พานกล้วย ส้มโอ มะพร้าว จำนวน 2 พาน
 • พานขนมเปี๊ยะ จำนวน  2 พาน

2.จัดเตรียมชุดพิธีขบวนแห่ขันหมาก

 • พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
 • พานสินสอด จำนวน 1 พาน
 • พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พาน
 • พานธูปเทียนแพ จำนวน 1 พาน
 • พานเชิญขันหมาก จำนวน 1 พาน
 • พานขนมมงคล จำนวน 1 พาน
 • พานกล้วย ส้มโอ มะพร้าว จำนวน 2 พาน
 • พานขนมเปี๊ยะ จำนวน  2 พาน
 • ต้นกล้วย จำนวน 1 คู่
 • ต้นอ้อย จำนวน  1 คู่
 • สายดอกรักกั้นประตู จำนวน  3  เส้น

3.พิธีหมั้นสวมแหวน

 • จัดเตรียมผ้าสำหรับห่อเงิน/ทองสินสอดสำหรับพิธีสวมแหวน
 • จัดเตรียมข้าวตอก,ดอกไม้โปรย,ถั่วงา สำหรับผู้ใหญ่
 • โตกสำหรับพิธีเรียงสินสอด(สำหรับพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้)
 • พรมปูรองสำหรับทำพิธี

4.พิธีรับไหว้หรือยกน้ำชา

 • หมอนรองกราบสีทองจำนวน 2 ใบ
 • พรมปูรองพื้นสำหรับทำพิธีงดงาม
 • พานใส่ของรับไหว้งดงาม

5.จัดเตรียมพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

 • ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์(สีครีมทอง)
 • ชุดสังข์สีทองสำหรับพิธีหลั่งน้ำ
 • แป้งเจิมพร้อมตลับแป้งเจิม
 • หมอนรองมือ
 • สายมงคล
 • พานดอกไม้สำหรับรองน้ำสังข์
 • มาลัยคู่บ่าวสาว
 • พรมรองพื้นสำหรับพิธี
 • ม่านฉากหลัง
 • ป้ายชื่อบ่าวสาว
 • เสาดอกไม้ 1 คู่
 • พรมปูสำหรับพิธีหลั่งน้ำ
 • พานวางพวงมาลัย

6.จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งตัว(ให้ยืม)

 • ไม้เท้า
 • ฟักเงิน ฟักทอง
 • หินบดยา
 • เหรียญ 9 เหรียญ
 • แมวเครา

7.ขาตั้งรูปวางโชว์

8.ผู้ดำเนินพิธีการงาน

โทรเลย Catering Bangkok 085-9699990